Gwara

Lokalna gwara

Cechy naszej gwary to:

 • głoski sz, cz, ż wymawiane jako s, c, z (tzw. mazurzenie, np szeroki-syroki)
 • wymawianie a jako o oraz e jako y (np Tarnawa-Tornawa, mleko-mlyko)
 • zmiana na końcu wyrazu nagłoskowego ch na k (np swoich-swoik)
 • używanie pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego form o zakończeniach ek, ak (np robiłem-robiłek)
 • występowanie wymowy zwężonej a do o (np dzbanek-dzbonek)
 • osłabienie i redukcja ł przed u, (np głupi-gupi)
 • labializacja nagłosowego o (np ojciec-łojciec)
 • występowanie zwężenia e do y (np ser-syr)
 • uproszczenie grupy ść do ś (np jeść-jeś)
 • zmiana ą na om (np urodą-urodom)
 • utrata przez samogłoskę ę dźwięczności na końcu wyrazu (np niosę-niose)
 • uproszczenia: trz, drz do cz, dż (np strzała-szczała)
 • zmiana nagłosowego ch w k (np chce-kce)
 • rozszerzenie wymowy u do o (np warunek-waronek)
 • zapożyczenia z języka niemieckiego (np krachel-oranżada)