Aktualności

W sobotę 14 czerwca w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej obchodzono Dzień Rodziny. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Po niej zaprezentowano programy przygotowane przez uczniów szkoły. Wystąpili też uczniowie pragnący zaprezentować swoje umiejętności w kolejnej konkursu "Ja też mam talent". Zorganizowano maraton czytelniczy, turniej szachowy, tor przeszkód dla najmłodszych dzieci i rozgrywki sportowe dla starszych uczniów. Zaprezentowany został także spektakl teatralny pt. "Kłopoty na Olimpie" przygotowany przez uczniów i nauczycieli klas II gimnazjum. Uczestnicy mogli skorzystać również z innych przygotowanych atrakcji takich jak zamki dmuchane, basen z kulkami, batut, balonowe zoo, pokaz baniek mydlanych oraz warsztatów "decoupage". Na rywalizujących w rozgrywkach czekały liczne nagrody, dyplomy i puchary.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach wydało folder turystyczny promujący walory Gminy Zembrzyce. Zawiera informacje o historii i etnografii poszczególnych sołectw gminy, w tym Tarnawy Dolnej. Prezentuje walory krajobrazowe naszych terenów, szlaki turystyczne co ma wpłynąć na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej. Prezentuje działalność lokalnych stowarzyszeń by rozbudzić świadomość tradycji kulturowych wśród mieszkańców naszej gminy i zachęcić turystów do jej poznania, oraz dać działającym stowarzyszeniom możliwość promocji swej działalności.

Wydanie folderu turystycznego Gminy Zembrzyce ma wpłynąć na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu, wzmocnić współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, oraz poprawić stan wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu.

Folder dostępny jest do pobrania ze stron Gminy Zembrzyce

Gmina Zembrzyce zaprasza do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – II etap”.

Uczestnikami Projektu mogą być:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

- rodziny zastępcze,

- samotni rodzice,

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,

- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Projekt obejmuje następujące typy działań:
- dostarczenie bezpłatnego Internetu przez okres realizacji projektu oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu,

- szkolenie z zakresu obsługi komputera i sieci internetowej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapisy są możliwe do 4 kwietnia 2014 r, więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Gminy Zembrzyce

Film nakręcony w Tarnawie? Tak, to możliwe. Zapraszamy do obejrzenia osobliwego horroru z happy endem nagranego w naszej miejscowości w wietrzny, grudniowy dzień.

Zakończyła się budowa mostu kolejowego w Dąbrówce w powiecie wadowickim. 234-metrowy obiekt powstał w ramach przekładania linii kolejowej przy zbiorniku wodnym Świnna Poręba. Wybudowała go Skanska na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jednak zanim nowym mostem pojedziemy do Zakopanego, muszą zostać ukończone pozostałe prace związane z inwestycją.

Wybudowany w Dąbrówce most jest częścią projektu przełożenia fragmentu linii kolejowej Kraków-Zakopane na odcinków Stryszów-Sucha Beskidzka. Budowa nowej trasy kolejowej jest konieczna, ponieważ część obecnych torów znajdzie się pod wodą po zalaniu zbiornika Świnna Poręba.

Na nowej trasie kolejowej, którą buduje Skanska na zlecenie RZGW w Krakowie wzdłuż brzegów przyszłego zbiornika Świnna Poręba, powstają dwa mosty kolejowe. Pierwszy z nich, zlokalizowany w Dąbrówce, jest już gotowy. Przeprawa przez Stryszówkę ma 4 przęsła, długość 234 m i wysokość 27. – Prace konstrukcyjne na obiekcie są już w całości zakończone – mówi Jacek Kapałka, Kierownik budowy, Skanska. – Zostało nam do wykonania już tylko malowanie obiektu i drobne prace wykończeniowe, z czym poczekamy do wiosny.
Większy, prawie 400-metrowy most na zlecenie RZGW w Krakowie Skanska buduje w Zembrzycach k. Suchej Beskidzkiej. Będzie to 7-przęsłowy most o konstrukcji łukowej, usytuowany na podporach o wysokości 24 m. – Most powstaje nad rzeką Skawą – tłumaczy Jacek Kapałka. – Gotowe są już 4 z 7 przęseł, kończymy też budowę piątego przęsła, zostaną nam więc jeszcze dwa do wykonania. Most ten będzie największym tego typu obiektem w Małopolsce.
Po zakończeniu budowy tym 400-metrowym mostem na trasie Kraków-Zakopane pasażerowie kolei przejadą nad lustrem wody zbiornika Świnna Poręba.
Poza dwoma mostami kolejowym, przy zbiorniku Świnna Poręba Skanska buduje jeszcze trzeci most – drogowy. Przebiegnie po nim nowa droga Stryszów-Zembrzyce. Most drogowy powstaje w Dąbrówce tuż obok mostu kolejowego. – Budowę obiektu drogowego rozpoczęliśmy we wrześniu – mówi Jacek Kapałka. – W tej chwili powstają podpory mostu, a zimą zaczniemy stawiać rusztowanie, które będzie nam służyć do budowy konstrukcji.
Most drogowy w Dąbrówce i kolejowy w Zembrzycach będą gotowe w grudniu 2014 roku.

Ze względu na to, że po napełnieniu zbiornika Świnna Poręba, część trasy kolejowej Kraków-Zakopane będzie zalana, przełożenia wymaga ponad 8,5 km linii kolejowej na trasie Stryszów-Sucha Beskidzka. - Z tego wykonaliśmy już około 6 km nawierzchni kolejowej, złożonej z torów, podkładów i tłucznia – mówi Marek Niziołek, Kierownik budowy, Skanska. – Jeszcze w tym roku ułożymy tory na gotowym już moście w Dąbrówce.
Znacznie zaawansowane są też prace związane z budową m.in. sieci teletechnicznej, systemu sterowania ruchem kolejowym, układaniem kabli – Skanska wykonała już ok. 80% tego zakresu robót. – Montujemy już też słupy trakcyjne – dodaje Marek Niziołek.
Zakończenie prac nad przełożeniem linii kolejowej na odcinku Stryszów-Sucha Beskidzka planowane jest na grudzień przyszłego roku

Pracom związanym z przełożeniem linii kolejowej towarzyszy także budowa nowej drogi ze Stryszowa do Zembrzyc – realizowana również przez Skanska na zlecenie RZGW w Krakowie. Będzie miała długość 5,4 km i jezdnię szerokości 6 m. Droga zostanie wyposażona w chodnik o szerokości
2 m, pobocze o szerokości 1,25 m, oświetlenie oraz kanalizację deszczową. Budowa drogi została podzielona na dwa odcinki: w gminie Zembrzyce powstanie 2,24 km, a w gminie Stryszów 3,17 km drogi.
- W gminie Zembrzyce na ponad dwóch kilometrach ułożyliśmy już nawierzchnię bitumiczną – mówi Krzysztof Kołodziej, Kierownik robót drogowych, Skanska. – Brakuje jeszcze ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni, którą planujemy ułożyć latem przyszłego roku.
Na zembrzyckim odcinku drogi gotowy jest już też chodnik i większość oświetlenia. Z kolei na stryszowskim odcinku Skanska wybudowała już nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,4 km i kilometr chodnika.

Zbiornik wodny Świnna Poręba

Zbiornik wodny Świnna Poręba jest realizowany od 1986 roku. Zapora umiejscowiona jest na rzece Skawie, która jest dopływem Wisły w woj. małopolskim. Zbiornik będzie się rozciągał od miejscowości Świnna Poręba do Zembrzyc na długości ok. 11 km. Ma mieć pojemność ponad 160 mln m³ i powierzchnię 1,35 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu.
Inwestycja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jest finansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: powiatsuski24.pl

Wysokości cen i stawek za dostarczaną wodę
Gospodarstwa domowe

Cena za dostarczoną wodę za m3 - 3,35 zł
Stawka opłaty abonamentowej - 4,42 zł

Pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę za m3 - 5,18 zł
Stawka opłaty abonamentowej - 4,42 zł

Wysokości cen i stawek za odprowadzone ścieki
Gospodarstwa domowe

Cena za odprowadzenie ścieków za m3 - 4,43 zł

Pozostali odbiorcy

Cena za odprowadzenie ścieków za m3 - 5,55 zł

Taryfa opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za ścieki pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych i dowożonych do oczyszczalni w Zembrzycach wynosi: 18,52 zł/ m3 + 8% VAT = 20.00 zł/m3

W minionych latach w Tarnawie organizowano między innymi indywidualne mistrzostwa Polski, a także puchar świata w trialu rowerowym. W ostatni weekend do walki w starym kamieniołomie stanęli cyklotrialowcy walczący o tytuł drużynowych mistrzów Polski.

Autorem arcytrudnej trasy był wielokrotny mistrz Polski, sędzia UCI Tomasz Kramarczyk. Zawodnicy pięć odcinków specjalnych pokonywali trzykrotnie. Dopisała frekwencja, a znakomite warunki pogodowe sprzyjały rywalizacji na wysokim poziomie.

Wyniki:

Elita – klasyfikacja generalna:
1) Rafał Kumorowski
2) Jacek Jarząbek
3) Michał Zubek (wszyscy LOTTO AQUILA)

Junior:
1) Jacek Jarząbek
2) Wiktor Koczur K.S. PKS Dębnicki Kraków
3) Wojciech Pałasz - LOTTO AQUILA

Junior młodszy:
1) Bartosz Hajduk - KKCiM Smok Kraków
2) Adrian Wojtasik - KKCiM Smok Kraków
3) Dawid Wacławczyk - Biotop Myślenice

Kobiety:
1) Faustyna Wołek - LOTTO AQUILA
2) Marika Kudra - LOTTO AQUILA
3) Wiktoria Wróbel LOTTO AQUILA

Drużynowo:
1) LOTTO AQUILA
2) KKCiM SMOK Kraków
3) LOTTO AQUILA II

Źródło: beskidzka24.pl

Jezioro Mucharskie to proponowana nowa nazwa zbiornika wodnego powstającego nieopodal Tarnawy, dotychczas nazywanego Zbiornik Świnna Poręba. Nazwa nawiązuje do Gminy Mucharz, na terenie której znajduje się większość tego akwenu.

Budowa zbiornika w tej lokalizacji rozważana była już w latach dwudziestych XX wieku, niebawem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (opracowania i analizy dokonane prof. Gabriela Narutowicza).

Celem rozpoczętej w roku 1986 budowy zbiornika było stworzenie zbiornika wody pitnej dla aglomeracji śląskiej mającego dodatkowe następujące funkcje:

  • ochrona przed powodzią doliny Skawy,
  • wykorzystanie energetyczne,
  • produkcja narybku w ośrodku zarybieniowym,
  • wpływ na infrastrukturę otoczenia zbiornika (drogi, linie kolejowe, linie energetyczne, ochrona zlewni poprzez gospodarkę wodno-ściekową,
  • podniesienie walorów krajobrazowych, wykorzystanie rekreacyjne zbiornika oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców okolicznych miejscowości.
Więcej informacji na stronie Jezioro Mucharskie

Na stronie Zabytki zostały przedstawione obiekty położone w Tarnawie Dolnej będące w dobrym stanie technicznym i znajdujące się w ewidencji zabytków.

Na stronie Tarnawianka został opublikowany aktualny terminarz na najbliższy sezon. Inauguracja już 17 sierpnia, wyjazdowym meczem w Sidzinie